Get Eat Ready
32

火龍果|【煮到嚟就識】|第9集

2019-05-09


船到橋頭⾃然直,【煮到嚟就識】,今次嘅主角係,火龍果!


火龍果原產地喺中美洲等地,後來傳入亞洲,而家相信個個都聽過佢個名。原來火龍果係仙人掌科植物果實,生長喺沙漠地帶地區。

火龍果有呢個咁型嘅名,係因為佢外表好似一團紅色嘅火球,同小火龍係冇關嘅,哈哈。。。


火龍果同中美洲嘅宗教文化好有淵源,美洲土著視火龍果為聖果,每逢有祭祀及重大嘅宗教活動,佢哋都會用火龍果供奉神明。

時至今日,火龍果依然係吉祥嘅象徽,好多時用嚟送禮嘅果籃入面都會有火龍果,寓意健康同長壽,亦係一種美好嘅祝福。同時,火龍果仲係貴族式愛情嘅代表,如果對方送火龍果俾你,可能係意味住「唔在乎你有冇錢,我都一樣愛你。」


下次見,bye~

Get Eat Ready

Get Eat Ready